SHIMA DENIM WORKSの活動が、沖縄の琉球新報に掲載されました。

記事全文は下記リンク先より。

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-953558.html